ภาคเหนือ

ศูนย์ซ่อมปั๊มน้ำ KIKAWA สาขาลำปาง
ร้านอุดมกันทามาศ
ที่ตั้ง : 205/17 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
Line ID : 082-530-9669
โทร : 054-230135, 054-222291

ศูนย์ซ่อมปั๊มน้ำ KIKAWA สาขาพิษณุโลก
หจก.ยนต์สยาม
ที่ตั้ง : 8/1-2 ถ.พญาลิไท ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Line ID : 081-888-1091
โทร : 055-259655

ศูนย์ซ่อมปั๊มน้ำ KIKAWA สาขาเชียงใหม่
ร้านอ่างทองพานิช
ที่ตั้ง : 200-202 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
Line ID : 081-885-2254
โทร : 053-242982

ภาคกลาง

ศูนย์ซ่อมปั๊มน้ำ KIKAWA สาขากาญจนบุรี
ร้านสหทองไทย
ที่ตั้ง : 257 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
Line ID : 081-857-9200
โทร : 080-1569824

ภาคตะวันออก

ศูนย์ซ่อมปั๊มน้ำ KIKAWA สาขาชลบุรี
ร้านไฮปิง-พัทยา
ที่ตั้ง : 148/9-10 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Line ID : 062-895-4789
โทร : 062-8954789

ภาคใต้

ศูนย์ซ่อมปั๊มน้ำ KIKAWA สาขาชุมพร
หจก.เอส.เอ็ม.กรุ๊ป
ที่ตั้ง : 1987/151 ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
Line ID : 094-316-6118
โทร : 062-6509991, 077-502265

ปริมณฑล

ศูนย์ซ่อมปั๊มน้ำ KIKAWA สาขาสมุทรปราการ
คุณบุญเลิศ แสงสว่าง
ที่ตั้ง : 100/277-2 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10540
Line ID : 089-175-2000
โทร : 089-1752000

ศูนย์ซ่อมปั๊มน้ำ KIKAWA สาขานนทบุรี
ร้านกรวาณิชย์ ซัพพลาย
ที่ตั้ง : 663 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Line ID : 085-514-2248
โทร : 085-5142248, 02-9502052