รับสมัครงาน

C.R.Group เป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร และอุตสาหกรรมโรงงาน อาทิ เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ เครื่องยนต์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องพ่นยา ฯลฯ มามากกว่า 40 ปี มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ต้องการผู้ร่วมงาน ผู้รักความก้าวหน้าที่จะก้าวไปกับเราเพื่อรองรับการขยายองค์กรในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. สำนักงานสุทธิสาร

279/29 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 02 274 7950 ถึง 4
E- mail : hr@crthailand.com (คุณไพรินทร์)

2. สำนักงานศาลายา

99 หมู่ 4 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร : 034 246 625 ถึง 8 มือถือ : 083 315 6510
E-mail : hr@crthailand.com (คุณอนุรักษ์)

บริษัท ทองสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท และ ซี.แอล.เอ็ม. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆดังนี้

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี บุคลิกภาพดี
-ปวส.ขึ้นไป สาขาด้านขาย การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านงานขาย และด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ปั๊มน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีวุฒิภาวะ และภาวะการเป็นผู้นำมีใจรักด้านงานขาย
-มีทักษะที่ดีในการเจรจาต่อรอง ประสานงาน นำเสนอขาย
-มีพาหนะส่วนตัว รถยนต์
-มีใจรักด้านการบริการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
-สื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

-รับผิดชอบดูแลกลุ่มลูกค้า,ยอดขาย รวมทั้งออกตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ
-ติดตามลูกค้าทั้งรายเก่ารายใหม่ และบริการลูกค้าหลังการขาย
-ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
-วางแผนการขายในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบของตัวเอง
-หา Solution และศึกษา Product ที่ได้รับมอบหมายเพื่อเสนอต่อลูกค้า รวมถึงคู่แข่ง
-ให้คำแนะนำ และเสนอแก่ลูกค้าเป้าหมาย
-กระตุ้นยอดขายจากลูกค้าเก่าและใหม่
-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี บุคลิกภาพดี
-ปวส.ขึ้นไป สาขาด้านขาย การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านงานขาย และด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ปั๊มน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีวุฒิภาวะ และภาวะการเป็นผู้นำมีใจรักด้านงานขาย
-มีทักษะที่ดีในการเจรจาต่อรอง ประสานงาน นำเสนอขาย
-มีพาหนะส่วนตัว รถยนต์
-มีใจรักด้านการบริการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
-สื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบคุณสมบัติ

วางแผนเข้าพบลูกค้าเสนอขายสินค้าโครงการ โรงงาน แหล่งอุตสาหกรรม
ดูแลความเคลื่อนไหวของยอดขาย ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่
– ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องจนจบการขายและบริการหลังการขาย
– ประสานงานขายให้ไปตามเป้าหมายที่ได้รับ และหาลูกค้าใหม่
– หา Solution และศึกษา Product ใหม่ๆ เพื่อเสนอลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
– สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเสนอสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าเป้าหมาย

บริษัท ไฮโซะเทค จำกัด

รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆดังนี้

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี บุคลิกภาพดี
– วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านการขาย / ขายห้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบคุณสมบัติ

– ยืนประจำจุดขายสินค้าห้างและ Support ลุกค้า
– ทราบรายละเอียดของสินค้าที่ดูแลพร้อมเสนอขายสินค้าที่รับผิดชอบ
– สื่อสารกับหัวหน้า Sales กรณีมีปัญหาหรือต้องการประสานงาน
– ปฎิบัติตามนโยบายห้างเพื่อการดำเนินบทบาทหน้าที่ร่วมกับห้าง
– ปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
– รายงานข้อมูลตลาด คู่แข่งและลูกค้าเพื่อนำมาเสนอให้กับหัวหน้า Sales เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่างๆ
– ผลักดันยอดขายของตัวเองให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนดกับหัวหน้าทีมไว้

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี บุคลิกภาพดี
– วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านการขาย / ขายห้าง 3 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มียานพาหนะ รถยนต์ส่วนบุคคล

หน้าที่ และความรับผิดชอบคุณสมบัติ

– กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงานฝ่ายขายห้าง
– คัดเลือกและว่าจ้างพนักงานในทีมงานฝ่ายขายห้าง
– ฝึกอบรมทีมงานฝ่ายขายห้าง
– การจัดการวางแผนการขาย เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้
– รายงานข้อมูลตลาด คู่แข่งและลูกค้าเพื่อนำมาเสนอให้กับบริษัท วางแผนการตลาดร่วมกับทีมพัฒนาด้านต่างๆ
– การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างห้างกับบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
– การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างห้างกับบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
– ต้องตรวจเยี่ยมสาขา และควบคุมดูแล PC. ให้เป็นไปตามนโยบายร่วมกับห้างและบริษัท
– ควบคุมและรายงาน KPI ของแผนกรวมถึงวัดผลได้ตามนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 45 ปี บุคลิกภาพดี
– วุฒิ ป.ตรี หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านการขาย / ขายห้าง 3 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะ Lerdaeship Skill
– มียานพาหนะ รถยนต์ส่วนบุคคล

หน้าที่ และความรับผิดชอบคุณสมบัติ

– ร่วมวางแผนสร้างกลยุทธ์กับหัวหน้าฝ่ายขายห้าง
– ลงพื้นที่ สำรวจตลาดและคตวามต้องการของผู้บริโภค
– สร้างรายได้ให้กับองค์กร ดูแลยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย
– สรุปยอดขายรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
– ดูแลทีมงานฝ่ายปฎิบัติการขายห้าง ให้อยู่ในระบบระเบียบ
– ประเมินการทำงานของทีมงาน MER & EVENT TEAM
– ร่วมจัดทำหลักสูตรการอบรมกับหัวหน้าฝ่ายขายห้าง
– อบรมพนักงานขายใหม่
– สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานฝ่ายขายห้าง
– รายงานข้อมูลตลาด คู่แข่งและลูกค้าเพื่อนำมาเสนอให้กับบริษัท วางแผนการตลาดร่วมกับทีมพัฒนาด้านต่างๆ
– ควบคุมและรายงาน KPI ของแผนกรวมถึงวัดผลได้ตามนโยบายบริษัท