ปั๊มสูบถ่ายน้ำมัน/สารเคมี/และอุตสาหกรรมอาหาร "TELLARINI": The best solution for liquid transfers! ปั๊มดูด-ส่ง"เทลลารินี" เป็นปั๊มเซลฟ์-ไพรมิ่ง ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับสูบ-ถ่ายน้ำมันโซล่า น้ำทะเล,สารเคมีเจือจาง และสามารถดูด-ส่ง ได้สองทิศทางสำหรับรุ่น EEM นอกจากนี้ยังมีรุ่น AL/ALM ที่สามารถสูบถ่ายสารเคมี,ยาฆ่าแมลง,น้ำทะเล และอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ เช่น นม, ไวน์, น้ำผลไม้ เป็นต้น

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์