สุดยอดไดปั่นไฟ "ซินโคร" จากอิตาลี ตั้งแต่ขนาดเล็ก1.6 kVA จนถึงมากกว่า 2,500 kVA สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งออกไปทั่วโลก