ปั๊มบาดาล FROG (ตรากบ) คุณภาพเหนือราคา หมดปัญหาทรายติด!! เพื่อไปใช้ในการเกษตรทำสวน ทำไร่ งานอุตสาหกรรมและใช้ในครัวเรือน รูปร่างเป็นทรงกระบอก มีมอเตอร์กับปั๊มน้ำอยู่ในตัวเดียวกัน มีใบพัดปั๊มน้ำตั้งแต่สองใบพัด ไปจนถึงหลายสิบใบ มีทั้งใบพัดเหล็กหล่อ พลาสติก

Showing all 9 results