ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FROG กรุงเทพและปริมณฑล

ชื่อลูกค้าที่อยู่1จังหวัดเบอร์ติดต่อ
บริษัท วิศวพงศกร จำกัด12/9 หมู่15 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มรายกรุงเทพมหานคร02-9882283-5
พี.เจ.ซัพพลาย107/156 ซ.วัดดงมูลเหล็ก ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อกรุงเทพมหานคร089-0454898
เจริญกิจ250/1 ถนนแสงชูโต ต.นครชัยศรี อ.เมืองนครปฐมนครปฐม034-513045
บริษัท กรีนพลาน่า จำกัด25/22-23 หมู่11 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรีนนทบุรี02-9248252-4
บริษัท เค.ที. ค้าไม้ จำกัด59/5 หมู่ 6 ซ.วัดลาดปลาดุก ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรีนนทบุรี02-9789971-2
บริษัท ดำรงรังสิต อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด539,541,543 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ปทุมธานี02-5310529, 05313192
บริษัท สมชัยและบุตร 2008 จำกัด81/6-9 หมู่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร034-441874-5, 094-4162895

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FROG ภาคกลาง

ชื่อลูกค้าที่อยู่1จังหวัดเบอร์ติดต่อ
ธานีการค้า1 หมู่19 ต.โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนครกำแพงเพชร081-4755205
สลกบาตรรวมน๊อต1445,222 หมู่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร055-771015
สหภัณฑ์42 หมู่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระกำแพงเพชร077-361389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรพีระการยนต์419 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-71167, 086-4480660
สกุลดีเจริญพานิช202/13 หมู่ 3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร091-8438812
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมอะโกรกำแพงเพชร665/2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร055-773212
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพัชรสินฮาร์ดแวร์1/12 หมู่ 1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือกำแพงเพชร090-5641641
บริษัท สกุลดี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด211/1 หมู่ 3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร091-8438812
สุกิมการเกษตร535 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท085-0543755
ตากฟ้าการเกษตร52 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ต.ตากฟ้านครสวรรค์091-7486822
บริษัท แอ็กกี้โฮม จำกัด637/8 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลีนครสวรรค์056-217820, 086-6667997
ร้าน สัญญา2/6 หมู่4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัยนครสวรรค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาณิศา (22)2/6 หมู่4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัยนครสวรรค์081-8863024
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ไทยสมบูรณ์385-7 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์056-212129, 056222770-1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บุญทศ291/2 ถ.พระสังข์ ต.ตาคลี อ.ตาคลีนครสวรรค์081-8884319
ร้าน ยุวดีอะไหล่168/1 หมู่ 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระนครสวรรค์056-291108
ส.พาณิชย์โฮลเซลล์82 หมู่ 4 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้านครสวรรค์088-2442440
บริษัท ตากฟ้าคัลเลอร์ จำกัด89 หมู่ 1 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้านครสวรรค์082-3526226
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ดี. ไทโฮมมาร์ท16-16/1-3 ถนนแสงมุกดา ต.ชุมแสงนครสวรรค์081-8887311, 098-0099678
เขารูปช้างเกษตรยนต์21 หมู่ 3 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตรพิจิตร094-5626153
ทรายอะไหล่ยนต์288 หมู่ 2 ต.โพทะเล อ.โพทะเลพิจิตร056-667288
ประเสริฐยนต์อะหลั่ย1 / 63 ถนนศรีมาลา ต.ในเมืองพิจิตร056-611846, 088-2389688
ศรีเจริญพานิช37 หมู่13 ต.สามง่าม อ.สามง่ามพิจิตร089-7039163
ส.ศิริเกษตร17/6 หมู่4 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตรพิจิตร088-1752561
ร้าน สยามยนต์50-52 ถนนแดงทองดี ต.ตะพานหินพิจิตร056-621620
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก889 หมู่ 2 ต.โพทะเล อ.โพทะเลพิจิตร056-681-446
กิติณัฐ โลหะการ170/5 ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนากพิจิตร081-9532697
ม.เจริญอะไหล่ยนต์212/2 หมู่19 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้างพิจิตร076-345816
ร้าน บุญเกษตร1/165 ถนนศรีมาลา ต.ในเมืองพิจิตร056-651281
เค.เค พาณิชย์119,119/1-2 หมู่ 1 ต.เนินมะกอกพิจิตร089-5451058
เนส มล เจริญอะไหล่308 หมู่ 4 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตรพิจิตร095-3961914
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยนต์สยาม8/1-2 ถ.พญาลิไท ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก055-258330
ร้าน ไทยเกษตรยนต์132/1 หมู่16 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์056-754083
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทองดีการเกษตร40/2 ถนนเทพาพัฒนา ตำบลในเมืองเพชรบูรณ์086-4487068
กิจรุ่งเรือง .743 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดนเพชรบูรณ์056-761080
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมแซกลการ615 หมู่ 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพเพชรบูรณ์056-794445
ร้าน จิตรกรภัณฑ์12 หมู่12 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ท่าพลเพชรบูรณ์056-564083-4
ไทยการยนต์24-26 ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหินลพบุรี089-8015534
ร้าน เลิศสุรชัย274/1 หมู่4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวงลพบุรี081 - 9288601
วรกุลยนต์10/3 ถ.พระกาฬ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรีลพบุรี036-425261-2
ร้าน จักรวาล231 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศรลพบุรี036-411752, 036-411568
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยครอป57 หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวงลพบุรี081-9477396, 098-0961400
ศ.รัตนชัย74/15-17 หมู่ 1 ถนนลพบุรี-วังม่วง ต.ดีลังลพบุรี036-638366-7, 086 3248145
พรชัยวัสดุภัณฑ์220 หมู่4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอสระบุรี036-202151, 089-8864397
บริษัท เจ้าสัวเกษตร จำกัด17/1 หมู่10 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรีสระบุรี087-5746666, 081-9919283
ทวีวัฒนา643/1-2 ถ.ศรีพรหมโสภิต ต.บางพุทราสิงห์บุรี095-7074263
รุ่งเรืองวัสดุ60 หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจันสิงห์บุรี095-5434493
ร้าน สยามยนต์9/1 หมู่ 7 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.คลองตาลสุโขทันย055-681321
บริษัท เจริญพานิช กรุ๊ป จำกัด148-149 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.เมืองสวรรคโลกสุโขทัย055-642445, 089-6416664
บริษัท เตี้ยง่วนกี่ยนตรการ จำกัด57 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัยสุโขทัย056-611549
สุโขทัยอะไหล่ 259/1-4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัยสุโขทัย055-610248
ไทยเจริญ 2 .522/2 หมู่ 8 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี090-5282663
บริษัท สยามนำทอง จำกัด201/2 หมู่ 7 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซสุพรรณบุรี085-1439345
บริษัท สิงห์ทองวัสดุ จำกัด233 หมู่ 5 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์สุพรรณบุรี081-7368656, 081-9419168
ร้าน แสงไพรินทร์50 หมู่10 ต.วังคัน อ.ด่านช้างสุพรรณบุรี082-3652480
ร้าน เอ็น.พี.รีไซเคิล อีเล็คทริค9/2 หมู่ 3 ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ต.สนามชัยสุพรรณบุรี081-9007421
สงวนทรัพย์629 หมู่3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์สุพรรณบุรี035-581440
คูหาวิจิตร219 หมู่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี035-508219, 084-4140420
เก่งฮาร์ดแวร์99/5 หมู่ 8 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี084-5346369, 035-430517
ดีเสมอ ค้าเหล็ก141 หมู่ 7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์สุพรรณบุรี090-9594639
ต.วิสิทธิ์การค้า162 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-ด่านช้าง ต.บ้านโข้งสุพรรณบุรี035-432506, 086-0882060
บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด103 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี035-525155, 065-2356265
ห้าง ศิริชัยค้าไม้543 หมู่ 3 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.ศรีประจันต์สุพรรณบุรี089-1155699
บริษัท บุญนำชัย อะโกรเทค จำกัด144 หมู่ 1 ต.สามชุก อ.สามชุกสุพรรณบุรี086-1234700
จังเจียบเฮง154/1 หมู่ 4 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี089-8127035
บริษัท ที ไอ ซี แอล จำกัด40/2 หมู่ 6 ต.ขยาย อ.บางปะหันอยุธยา081-5768675
จิรพรเกษตรยนต์10/14-15 หมู่ 2 ต.ตาลาน อ.ผักไห่อยุธยา035-393281
ร้าน นนทกิจชัย47 หมู่ 9 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหาอ่างทอง088-2405981
รัตนายนต์โพธิ์ทอง154/10-11 หมู่ 6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทองอ่างทอง035-640602
ร้าน ทิพวรรณการไฟฟ้า121 หมู่ 1 ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ป่างิ้วอ่างทอง081-1912562
ส.ศิริยนต์4/8 ทางออกตลาดสุวพันธุ์ ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรีอ่างทองไม่มี
ส.สุเทพฮาร์ดแวร์116 หมู่ 3 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้อ่างทอง035-608245
ห้าง รัตนชัยโลหะกิจ213/10-13 ถนนวิเศษชัยชาญ-สุพรรณบุรีอ่างทอง042-771444
ห้าง ไฮฮวด41 ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง ตลาดหลวงอ่างทอง088-2978334
อารมณ์พานิช260-261 หมู่ 7 ต.ศาลเจ้าโรงทองอ่างทอง088-2061999
รัตนชัยโลหะกิจ213/10-13 ถ.วิเศษชัยชาญ - สุพรรณบุรีอ่างทอง086-7474255
นิมิตรยนต์การเกษตร245/1 หมู่ 1 ต.ลานสัก อ.ลานสักอุทัยธานี056-537080
มติมนต์พาณิชย์13/2 ถนนพระยาวิฑูรย์ ต.อุทัยใหม่อุทัยธานี056-511812
ร้าน ยิ่งเจริญยนต์การเกษตร117/1 หมู่ 1 ต.หนองสรวง อ.หนองฉางอุทัยธานี056-532520, 081-8874066
รังสิตเจริญภัณฑ์596 หมู่ 4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉางอุทัยธานี086-2068536

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FROG ภาคเหนือ

ชื่อลูกค้าที่อยู่1จังหวัดเบอร์ติดต่อ
ไทยเชียงแสน477 หมู่ 3 ถนนริมโขง ต.เวียงเชียงราย080-4970808
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยงค์กลการ(1996)93/28 หมู่18 ซ.สามแยกซุปเปอร์ไฮเวย์ ถ.ประสบสุขเชียงราย084-2223567
บริษัท รุ่งเจริญค้าวัสดุภัณฑ์ ( แม่สาย ) จำกัด134/10-11 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำเชียงราย053-646915-6
บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด338 ถ.เชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-234481-3
บริษัท ทูลโปรเฟสชั่น จำกัด177/10 หมู่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดงเชียงใหม่053-441111, 091-4785190
ร้าน สิงห์อุดม387/1 หมู่ 6 ต.สันทราย อ.ฝางเชียงใหม่081-3519451
หสม. เลิศวัฒนาการค้า (คณะบุคคล)24 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่053-419857, 081-6715840
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าโมกการประปา397/6-7 หมู่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทรายเชียงใหม่053-353520-1, 081-4016300
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสหกิจ 256144 หมู่ 1 ต.เวียง อ.ฝางเชียงใหม่093-1401730
ร้าน ศรีสง่า183 หมู่4 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่053-840550, 053695307
ตะวันพานิช5/2 หมู่10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทรายเชียงใหม่084-866-5255
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ศิริพานิช183 หมู่ 4 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่053-840550, 081-1115001
บริษัท งี่เส็งจักรกลแพร่ จำกัด111/11 หมู่ 1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่แพร่054-511550, 054-522813
ร้าน ทรัพย์ไพบูลย์138/8-10 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียงแพร่081-4720719, 054-511483
ทีดี วอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส51 หมู่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตรลำปาง084-6101486, 084-8940162
อุดมกันทามาศ205/17 ถนนวังขวา ต.สบตุ๋ยลำปาง054-222291, 081-5309669
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลู่วาณิชย์เคมีภัณฑ์236 หมู่ 4 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซางลำพูน064-2574899
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอาคมการค้า182 หมู่ 9 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซางลำพูน087-8205104
สอางค์ทิพย์48/1 หมู่14 ต.ลี้ อ.ลี้ลำพูน053-979-683
บริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด2/80 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิดถ์099-0024999
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เกษตรยนต์139-141 ถนนเกษมราษฎร์ ต.ท่าอิฐอุตรดิดถ์055-411116

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FROG ภาคตะวันออก

ชื่อลูกค้าที่อยู่1จังหวัดเบอร์ติดต่อ
ก.อุปกรณ์ (กู๋)82/4-5 หมู่11 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรีจันทบุรี039-418186-7
บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จำกัด117 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาวจันทบุรี081-9455141
ร้าน โจเจริญยนต์21/ 31 - 32 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิตจันทบุรี039-322066-7, 096-5965392
มนต์ชัยการเกษตร2/7 หมู่10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎจันทบุรี081-6548674
ก.เจริญภัณฑ์29/17 หมู่ 7 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎจันทบุรี098-7344071
ร้าน เฮียแกละ18/88 หมู่18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา038-844154
บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จำกัด111/7 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรีชลบุรี038-278791-2
บริษัท ลิ้มเจริญแมชชีนทูล (1991) จำกัด133/15-16 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชาชลบุรี038-772162-4, 0323968
ธงชัยฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูล6/25-26 หมู่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือชลบุรี038-411836
เจี่ยซ่งเส็งฮาร์ดแวร์174 หมู่ 2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคามปราจีนบุรี037-291-454, 089-2008852
บริษัท แต้ย่งสุน จำกัด358-361 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรีปราจีนบุรี037-281300, 081-5729029
บริษัท เจี่ยซ่งเส็งโปร จำกัด174 หมู่ 2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคามปราจีนบุรี037-291-454, 089-2008852
แสงทองเคหะภัณฑ์336 ถ.สุวรรณศร ข้างธนาคาร ธ.ก.ส. ต.สระแก้วสระแก้ว037-241243
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินฮวดเฮงกลการ สุรินทร์144,146,148 ถนนเทศบาล1 ต.ในเมืองสุรินทร์088-7171526

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FROG ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อลูกค้าที่อยู่1จังหวัดเบอร์ติดต่อ
บริษัท ต.แสงชัย ชุมแพ (1985) จำกัด111/1 หมู่ 3 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอขอนแก่น043-312114
ร้าน พี.เอส.วาย การเกษตร2-4 หมู่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพขอนแก่น043-311159, 043311428
ลีชุนเซ้ง อุปกรณ์445-447 หมู่ 2 ถ.มะลิวรรณ ต.ชุมแพขอนแก่น088-5720431
ออโต้บัส500/10 หมู่ 1 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมืองขอนแก่น082-1009544
ไทโฮม207 หมู่ 2 บ้านโนนฆ้อง ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ081-2640257
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนศักดิ์ (จัตุรัส 1992)349-350 หมู่ 1 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอกชัยภูมิ044-851150, 044851276
ธนกฤตการเกษตร692/1 หมู่ 4 ถ.นาแก-หนองญาติ ต.นาแกนครพนม042-192341, 096-3266539
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมงฮวดโฮมมาร์ท298 หมู่ 3 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้านแพงนครพนม042-591099
อึ้งกิมเซ้ง58-60-62 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนมนครพนม042-511522
มี เซ็นเตอร์ ฮาร์ดแวร์130/3 ม.1 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัยนครราชสีมา044-283564, 080-0654472
สมใจนึก137/10 หมู่ 1 ถนนชุมค้า ต.สีคิ้วนครราชสีมา086-8681566, 085-4118794
สมนึกการไฟฟ้า286 หมู่ 1 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียวนครราชสีมา080-4771319
อ.สหะกิจ168 หมู่ 1 ต.สระพระ อ.พระทองคำนครราชสีมา081-2658554
ตั้งสุวรรณค้าวัสดุ34 หมู่ 1 ถ.หัวถนน-โนนสุวรรณ ต.โกรกแก้วบุรีรัมย์044-607098-9
พ.รุ่งเรือง49/1 หมู่ 1 ตำบลละหานทรายบุรีรัมย์081-7254051
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้วนเฮงลำปลายมาศ595/4 หมู่ 7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศบุรีรัมย์044-661371, 081-7253404
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเส็งมอเตอร์251,253 ถ.ประจันตเขต ต.นางรองบุรีรัมย์044-631148
เชิดชัยพานิช97-99 หมู่ 6 ถนนนิกรกิจ ต.ประโคนชัยบุรีรัมย์086-3131108, 091-8313935
โตการเกษตร718/12 หมู่ 9 ถ.รถไฟพัฒนา ต.ลำปลายมาศบุรีรัมย์081-7906762
ร้าน ไพบูลย์พานิช64 หมู่ 3 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืนมหาสารคาม089-2745225
บริษัท รัตนวัฒนาพานิช จำกัด33 หมู่ 3 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืนมหาสารคาม095-6588396
บริษัท ราชา เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด42 หมู่ 3 ต.หนองสิม อ.บรบือมหาสารคาม091-0377053
บริษัท กลั่นสุวรรณ อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด92 หมู่ 1 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหารมุกดาหาร063-1867455
บริษัท ชัยเจริญ กุดชุม จำกัด327/1 หมู่ 8 ต.กุดชุม อ.กุดชุมยโสธร089-8612338
บริษัท ไอคอนโฮม 2019 จำกัด115 หมู่ 2 ต.สามแยก อ.เลิงนกทายโสธร063-4128250, 080-4091118
ชัยสยาม359 หมู่ 6 ถ.มลิวรรณ ต.วังสะพุงเลย042-841975, 085-0076579
ชาญพัฒนา352/1 หมู่ 3 ถ.ด่านซ้าย-โคกงาม ต.ด่านซ้ายเลย042-891292
ร้าน มนต์ชัยอาหลั่ยยนต์393/3 ถนนมะลิวัลย์ ต.วังสะพุงเลย042-841015-6
รุ่งกิจการไฟฟ้า (ระบบน้ำเกษตร)172/4 ถนนเลย - นาด้วง ต.กุดป่องเลย063-3331285
เอราวัณโปร (เอราวัณเฟอร์นิเจอร์)335 หมู่ 3 ถ.เลย-อุดร ต.ผาอินทร์แปลงเลย089-7100948
ร้าน เกียรติชัยการเกษตร811 หมู่ 7 ถนนชัยอาญา ต.กำแพงศรีสะเกษ045-691243
ร้าน สหกิจอะไหล่84/16-17 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ศรีสะเกษ084-7068434
บริษัท ตั้งแซเยี้ยง จำกัด115 หมู่ 5 หมู่บ้านราษฎร์พัฒนา ต.น้ำอ้อมศรีสะเกษ045-826289, 086-4608031
ส.กันทรลักษ์โฮมมาร์ท268 หมู่14 ถ.กันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ต.หนองหญ้าลาดศรีสะเกษ045-635579, 081-9767277
บุญชวนมินิมาร์ท162 หมู่4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาสสกลนคร042-791022, 081-2609408
ร้าน คูณทวีเกษตรยนต์405 หมู่ 1 ต.สร้างค้อ อ.ภูพานสกลนคร081-7172789
โรงกลึงพัฒนาการช่าง1772/23-24 หมู่14 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุมสกลนคร086-4550448
ห้าง ทรายทอง50-52 หน้าตลาดสด อ.พังโคนสกลนคร042-771444
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทวีเกษตรยนต์405 หมู่ 1 ต.สร้างค้อ อ.ภูพานสกลนคร081-7172789
บริษัท ริริน จำกัด150 หมู่12 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคมสกลนคร042-746200, 088-5577754
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชวน การเกษตร 2014162 หมู่ 4 ถนนโพธิ์ศรี ต.วานรนิวาสสกลนคร042-791022, 081-2609408
บริษัท พันธ์ทวี สยาม จำกัด .150 หมู่12 หมู่บ้านสามแยกสูงเนิน ต.พอกน้อยสกลนคร083-0734003
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศักดิ์ 2018905 หมู่ 2 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิสุรินทร์044-561087
โยคีพาณิชย์252/2 หมู่ 4 ถ.ผดุงสามัคคี ต.ท่าบ่อหนองคาย042-431143
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ่งก่อสร้าง 19921168/1 หมู่ 3 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.ในเมืองหนองคาย088-7313717, 085-0137475
ร้าน ตั้งง่วนหมงเก้าพัฒนา711/3-5 หมู่ 7 ถนนประจักษ์ ต.ในเมืองหนองคาย042-413669
ร้าน ชุนเซ้งพาณิชย์802 หมู่ 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัยหนองคาย042-471176-7
บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด .159 หมู่ 2 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรืองหนองบัวลำถู085-9265526
ร้านพร102-105 หมู่ 9 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ045-451901
บริษัท กิมเซ้งฮาร์ดแวร์ จำกัด568/3 หมู่11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ต.หมากแข้งอุดรธานี042-211378, 099-8817147
ร้าน ชัยทวี31-31/1 หมู่ 6 ถนนวิญญู ต.ศรีสุทโธอุดรธานี042-271204
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรประปาอุดร (1988)62/2 ถนนทหาร ต.หมากแข้งอุดรธานี042-212055, 042246638
รวมมิตรเกษตรยนต์442/4 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี042-223776
ร้าน สหพลมอเตอร์ (ช่างยาว)308 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี081-7097212
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซีเมนต์ไทย292 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี045-208500, 045-265657-61
วิทยาวัสดุ276 หมู่19 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี081-8763947, 089-6251791

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FROG ภาคตะวันตก

ชื่อลูกค้าที่อยู่1จังหวัดเบอร์ติดต่อ
ทวีเกษตร 3820/80-82 หมู่ 2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วงกาญจนบุรี081-8998022
เอกพรรณการเกษตร190 หมู่ 7 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอยกาญจนบุรี081-302-0811
ท๊อปเครื่องกลการเกษตร351 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญกาญจนบุรี087-1951047
บริษัท ท. วัฒนาสุข จำกัด1007 หมู่ 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วงกาญจนบุรี034-611295
บริษัท คลองถม 4 กาญจนบุรี จำกัด320/10 ถนนแสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขามกาญจนบุรี081-9444685
เมฆวิไล 2138-140 ถนนจอมพล ต.หนองหลวงตาก055-511642
ร้าน มิตรแม่สอด49/4 ถนนชิดลม ต.แม่สอดตาก055-532349
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท-ซัน (1988)8/4 ถนนชิดลม ต.แม่สอดตาก055-531143
ลิ้มกิมเส็ง119 หมู่ 6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพานประจวบคีรีขันธ์032-692222, 032691033
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วาณิชธนสาสน์39/8 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์032-671424, 081-8242605
บริษัท เอส.เค.หัวหิน จำกัด531 หมู่ 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหินประจวบคีรีขันธ์088-6661243
บริษัท พี.บี.แอนด์ วิว จำกัด38/4 ถนนบ้านปากแรต ต.บ้านโป่งราชบุรี081-8570253

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า FROG ภาคใต้

ชื่อลูกค้าที่อยู่1จังหวัดเบอร์ติดต่อ
กระบี่การไฟฟ้าและประปา50/37-38 ถนนศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่กระบี่075-663495, 081-7876276
ร้าน ยุ้งเฮาเทรดดิ้ง122 หมู่12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่กระบี่075-650617-20, 081-5373780
บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด9/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโกชุมพร082-2996642
บริษัท พัชรพันธุ์ศักดิ์ จำกัด249/5 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวนชุมพร077-582483
พิทยาภัณฑ์132/7 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม-ท่าแซะฝั่งซ้ายชุมพร077-599362
ร้าน เพชรศรี313/1 หมู่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.สวีชุมพร081-8957465
ร้าน สมหมาย พี วี ซี151 ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพรชุมพร077-502265, 094-3166118
ลุงน้ำ การเกษตร58 หมู่ 5 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพรชุมพร099-8263797
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาธรโปรดักส์33/1 หมู่11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพรชุมพร077-502904, 077-503232
บริษัท พรีคลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด228/32 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ชุมพร074-353560
ช.สตาร์14 ถนนจันทร์นิเวศน์ 2 ต.หาดใหญ่ชุมพร074-421313
ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์126 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยงตรัง075-222816-7
เฉลิมกิจการไฟฟ้า478 หมู่ 3 สถานีคลองจันดี ต.จันดีนครศรีธรรมราช075-364027
เปรมมณีไฟฟ้า728/3 หมู่ 1 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช075-336387
ร้าน ศรายุทธเครื่องตัดหญ้า235/2 หมู่ 1 ต.สิชล อ.สิชลนครศรีธรรมราช081-9583762
ร้าน ศิริภัณฑ์กลการ136 หมู่ 1 ตำบลสิชล อำเภอสิชลนครศรีธรรมราช095-4192742, 075-536086
ร้าน สามพี่น้องการเกษตร189/5 หมู่ 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสงนครศรีธรรมราช086-6861729
เลี่ยงฮวดจั่น หรือ สมนึกกลการ151/136 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช075-318111-2
ส.การช่าง116/19 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช075-321754, 094-2659442
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรการเกษตร13 หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลานครศรีธรรมราช075-375125
อึ่งน่ำเส็ง200/1 หมู่ 2 ต.ฉวาง อ.ฉวางนครศรีธรรมราช075-334331-2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ทรีท153/20 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาคนราธิวาส089-985-4391
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม.นรากลการ183 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาสนราธิวาส073-511549
สินสยาม50 - 52 ถนนยะรัง ตำบล อาเนาะรูปัตตานี073-348896
ญานธนซัพพลาย81/7 ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานีปัตตานี073-337828
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประพันธ์อะไหล่93 ถนนศรีเมือง ต.ตะกั่วป่าพังงา076-421218
สหภัณฑ์ 2299/1 หมู่ 1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมดพัทลุง062-0818222
เอกการเกษตร218/4 หมู่10 ต.ชะมวง อ.ควนขนุนพัทลุง074-341754
บริษัท เอสคอร์ จำกัด126/22 หมู่ 5 ถ.ควนดินแดง ต.รัษฎาภูเก็ต076-528612
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชัย โปร เทคนิค71 หมู่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ภูเก็ต076-319561, 093-7541010
ทวีกิจ .9/1 ถนนทุ่งคา ตำบลตลาดใหญ่ภูเก็ต076-222594, 076219072
ร้าน ป่าตองสารพัดช่าง190/7 ถนนพระบารมี ต.ป่าตองภูเก็ต076-345816
บริษัท ภูเก็ตบาดาล จำกัด131/126 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ตภูเก็ต088-7313717
บริษัท นำรุ่งทูล จำกัด458-464 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลายะลา073-221666
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.การช่างจักรกลการเกษตร4-6 ถนนพุทธภูมิวิถี ต.สะเตงยะลา073-212515
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาย่งฮวด14/4 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าสาปยะลา073-253600-4, 073253605-8
อินเตอร์เทรดดิ้ง40 ถนนเปรมจิตสุรภัณฑ์ ต.สะเตงยะลา089-6029803
ร้าน พัฒนกิจ326,328 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ระนอง077-811284
ร้าน พี.เจ.ออโต้ซัพพลาย27/196 หมู่ 5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนองระนอง077-821889
ฮั่นติ้วหย่วน21 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.มะมุระนอง077-872050
ร้าน สินเจริญยิ่ง86/12 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.สะเดาสงขลา081-8973618
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงการช่าง333/27 หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่สงขลา074-244161
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดีวัฒนา500 ถนนกาญจนวนิช ต.หาดใหญ่สงขลา074-446101-2
ร้าน นาทวีการเกษตร92-94 หมู่ 1 ถ.ต่างตานุสรณ์ ต.นาทวีสงขลา074-371337
บริษัท โอเคซัพพลาย หาดใหญ่ จำกัด88/1 หมู่ 4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อมสงขลา086-4700534
แหลมทองอะไหล่ยนต์230 หมู่ 2 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูลสตูล081-8965860
ตุงเซิน40-42 ถนนหลังสถานีรถไฟ ต.นาสารสุราษฎร์รานี077-249260
พลอยเกษตรภัณฑ์296/1 หมู่ 7 ต.เคียนซา อ.เคียนซาสุราษฎร์รานี088-3803400
ภูฤทธิ์เกษตรภัณฑ์2/1 หมู่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุนสุราษฎร์รานี077-397122, 089-2922732
รวมภัณฑ์ บ้านนาเดิม46/4 หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิมสุราษฎร์รานี086-3855797
ร้าน ดวงใจเกษตรภัณฑ์สี่แยกถนนสายเอเซีย กม.18 ข้างปั๊มน้ำมันซัสโก้สุราษฎร์รานี077-357219
ร้าน บางใหญ่เกษตรภัณฑ์100/27-28 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต.มะขามเตี้ยสุราษฎร์รานี077-218909
ร้าน บ้านในเกษตรภัณฑ์85/1 หมู่ 5 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์รานี077-259188, 081-1244788
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิกรจักรกล85/5 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์รานี077 -273716
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ แมคคานิค ซัพพลาย66/24 หมู่ 4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์รานี077-310517, 085-9018595
วุฒิกลการ1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพินสุราษฎร์รานี081-6930284, 077-312857
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล33/15 หมู่ 4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานีสุราษฎร์รานี077-289022-3, 081-5697021
บริษัท ตุงเซิ่นการเกษตร นาสาร จำกัด40 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.นาสาร อ.บ้านนาสารสุราษฎร์รานี077-249-260
ร้าน กาญจนภัณฑ์88 หมู่ 8 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์รานี077-244489